Ekom vzduchotechnika s.r.o.
NovinkyNovinky:
-Nainstalovali jsme již čtyři desítky tepelných čerpadel. Ptejte se u nás!
zákon 406/200
-Dle zákona č.406/2000 pro Vás vypracujeme PENB a provedeme kontrolu klimatizařních zařízení v souladu s vyhláškou č.277/2007 Sb.

Technika tepelných čerpadelJak už název napovídá, tepelné čerpadlo je zařízení, které je schopné čerpat tepelnou energii z okolního přostředí(vody, vzduchu, země) a předávat ji k vytápění, ohřevu TUV, ohřevu bazénů či zimních zahrad. Pro funkci zařízení je potřeba elektrické energie, která pohání kompresor a odpovídá zhruba jedné čtvrtině celkového výkonu tepelného čerpadla, vetšinu pak tvoří skupenské teplo chladiva.


Funkce Tepelného čerpadla:
  • Ve výparníku (při nízkém tlaku po seškrcení v expanzním ventilu) tepelná energie předaná okolím způsobuje, že se kapalné chladivo obíhající výparníkem vypařuje a mění se v plyn.
  • Poté kompresor stlačí chladivo, které nyní obsahuje značné množství tepelné energie, zvyšuje jeho tlak a teplotu. Chladivo pokračuje do kondenzátoru (výměníku tepelného čerpadla). Během kondenzace předává chladivo svou tepelnou energii do okruhu teplonosného média. Teplota chladiva klesne a chladivo se vrátí zpět do kapalného skupenství.
  • Chladivo potom prochází expanzním ventilem, kde se snižuje jeho tlak a teplota, a následně pokračuje do výparníku. Celý proces začíná znovu.