Ekom vzduchotechnika s.r.o.
NovinkyNovinky:
-Nainstalovali jsme již čtyři desítky tepelných čerpadel. Ptejte se u nás!
zákon 406/200
-Dle zákona č.406/2000 pro Vás vypracujeme PENB a provedeme kontrolu klimatizařních zařízení v souladu s vyhláškou č.277/2007 Sb.
Vlastníme oprávnění pro odbornou instalaci a servis tepelných čerpadel od výrobců Daikin, Toshiba, LG Electronics a CIAT

Osvědčení Daikin Osvědčení Toshiba Osvědčení LG Electronics Osvědčení CIAT

Vlastníme oprávnění pro odbornou instalaci a servis vzduchotechnických zařízení s rekuperací tepla od výrobce Elektrodesign a Atrea

Osvědčení Elektrodesign Osvědčení Altrea

Dále máme oprávnění pro odbornou instalaci a servis solárních sytémů 4T

Osvědčení pro solární systémy 4T

Pro naše čtyřhranná i kruhová ocelová potrubí jsme získali certifikát 17067-2014, schéma 1a o shodě

Certifikát ISO 17067

Certifikace systémů řízení


V roce 2008 jsme se rozhodli zavést certifikaci našeho systému řízení kvality podle mezinárodního standardu ISO 9001, abychom naše zákazníky ujistili, že náš systém řízení kvality odpovídá mezinárodně akceptovaným standardům a že je používán při každodenní práci naší společnosti.

Certifikát ISO 14001 Certifikát ISO 9001 Politika integrovaného systému

Protipožární ochrana


Vlastníme osvědčení pro provádění protipožárních izolací, prostupů a montáž, údržbu a kontrolu požárník klapek, uzávěrů, ventilů a dalších VZT prvků.

Osvědčení HILTI