Ekom vzduchotechnika s.r.o.
NovinkyNovinky:
-Nainstalovali jsme již čtyři desítky tepelných čerpadel. Ptejte se u nás!
zákon 406/200
-Dle zákona č.406/2000 pro Vás vypracujeme PENB a provedeme kontrolu klimatizařních zařízení v souladu s vyhláškou č.277/2007 Sb.

Často se nás ptáteStále přidáváme nové dotazy, které na nás směřujete...

Zajišťuje vaše firma kompletní dodávku zařízení včetně pomocných stavebních prací a následné revize?
Ano. Zajistíme kompletní dodávku od návrhu, přes realizaci - včetně pomocných prací, po oživení zařízení a vystavení revizních zpráv.

Co je topný faktor?
Topný faktor je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Jeho hodnota je závislá na provozních podmínkách. Porovnávat lze pouze hodnoty určené při stejných podmínkách! Topný faktor neberte jako jedíné kritérium pro výběr tepelného čerpadla.

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?
Hlučnost venkovní jednotky kvalitního tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Oběhové čerpadlo je zdrojem hluku vnitřní jednotky TČ. V případě zájmu pro Vás zajistíme prohlídku v místě již funkční instalace.

Při jakých venkovních teplotách jsou schopna pracovat tepelná čerpadla „vzduch-voda“?
Kvalitní tepelná čerpadla „vzduch-voda“ jsou schopna velmi efektivně pracovat do teploty venkovního vzduchu –20°C.

Dá se tepelné čerpadlo používat celoročně, například pro ohřev teplé užitkové vody?
Ano, TČ jsou vhodná pro celoroční používání. Můžete tak snadno zvýšit průměrný topný faktor za celý rok a tím dále snížit provozní náklady!