REGULAČNÍ KLAPKY , HLOUBKA 250

Výrobek je určen k použití ve směšovacích komorách klimatizačních a větracích zařízení, pro potrubí a k řízení výkonu výměníků obtokem tam, kde teplota  nepřesáhne hranici –20 °C, + 80 °C. Při ovládání klapek servopohonem je teplotní rozsah od –20 °C do + 50 °C. U klapek umístěných do potrubí může být tlakový rozdíl Dp max. 1000 Pa. Ve směšovací komoře apod., může tlakový rozdíl dosahovat max. 1200 Pa. Konstrukce klapky umožňuje její osazení do otvorů ve zdivu nebo do potrubí. Předností je lehká ovladatelnost a odolnost proti korozi. Klapka není vzduchotěsná.

Specifikace

  • s ovládámím ruční pákou  R

  • s ovládámím servopohonem S

  • s ovládámím ručním s pákou a táhlem RD

  • s ovládámím připraveným na osazení serva SM

Dokumentace

Certifikát Regulační klapky
Technické podmínky (17 str.)