REGULAČNÍ KLAPKY, HLOUBKA 120

Výrobek je určen k použití v systémech klimatizačních a větracích zařízení, k osazení na zeď nebo do potrubí,
případně k řízení výkonu výměníků obtokem tam, kde teplota nepřesáhne hodnoty od –20 °C do +80 °C.
Při ovládání klapek servopohonem od –20 °C do +50 °C.
Tlakový rozdíl při použití klapek v potrubí může dosahovat hodnoty max. 2000 Pa.
Předností klapky je lehká ovladatelnost, odolnost proti korozi a nižší stavební hloubka. Klapka není
vzduchotěsná.

Specifikace

  • s ovládámím ruční pákou R

  • s ovládámím servopohonem S

  • s ovládámím ručním s pákou a táhlem RD

  • s ovládámím připraveným na osazení serva SM

Dokumentace

Certifikát Regulační klapky
Technické podmínky (12str.)