Protidešťové žaluzie průmyslové

Protidešťové žaluzie se používají u všech druhů vzduchotechnických zařízení a chrání venkovní nasávací nebo výfukové otvory vzduchotechnických zařízení proti vniknutí dešťové vody do objektu a to za normálních povětrnostních podmínek.
Maximální doporučená rychlost vzduchu v průtočné ploše je do 6 ms-1.

Specifikace

Protidešťová žaluzie průmyslová PŽA – P se skládá z rámu a jednotlivých listů. Rám i listy jsou zhotoveny z pozinkovaného ocelového plechu. Rám je vyroben z tenkostěnných profilů, výplň tvoří profilové listy, které jsou upevněné do bočního rámu. Žaluzie větších rozměrů mají mezi jednotlivé řady listů vloženy příčky. Žaluzie lze osadit do potrubí, nebo pomocí pozedního rámu do zdi.
Protidešťové žaluzie chrání venkovní nasávací a výfukové otvory vzduchotechnických zařízení, případně větrací otvory staveb i strojního zařízení. Podle potřeby je možné žaluzie doplnit dvěma druhy sít proti vnikání nečistot a to:
❖ Jemné síto proti vnikání hmyzu,
❖ Hrubé síto proti vniknutí ptáků.

Dokumentace

Certifikát Protidešťová žaluzie
Technické podmínky PDF (7str.)