REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ, HLOUBKA 250

Výrobek je určen k použití všude tam, kde je požadováno těsné uzavření vzduchovodů, pro vzájemné oddělení prostorů, které nesmějí být stále propojeny vzduchotechnickým potrubím. Teplotní rozsah použití regulačních klapek těsných je od –40° C do +50° C, při ovládání klapek servopohonem je teplotní rozsah od –20° C do +50° C.
U klapek do potrubí může být tlakový rozdíl  p max. 1000 Pa, ve směšovacích komorách apod. může tlakový rozdíl dosahovat max. 1500 Pa. Konstrukce klapky umožňuje její osazení do otvorů ve zdivu, nebo do potrubí.

Specifikace

  • Pryžové těsnění umožňuje těsné
    oddělení prostor 1000Pa

  • s ovládáním ruční pákou R

  • s ovládámím servopohonem S

  • s ovládámím ručním s pákou a táhlem RD

  • s ovládámím připraveným na montáž servopohonu SM

Dokumentace

Certifikát Regulační klapky
Technické podmínky PDF (10str.)