Samočinné klapky

Funkcí výrobku je vyrovnávat rozdíly tlaků mezi sousedícími prostory uvnitř budovy, nebo chránit vnitřní prostor před nežádoucím prouděním vzduchu ven nebo dovnitř budovy.

Předností samočinných klapek je jejich dobrá účinnost i při minimálním tlakovém rozdílu a rychlé uzavření po vyrovnání tlaku. Filtrační síto slouží pro zachycení nečistot v proudícím vzduchu. Krycí deskou lze uzavřít otvor a vyřadit klapku z provozu.

Samočinné klapky se osazují převážně na vnitřní stranu zdi, příčky apod. tak, aby nebyly vystaveny působení deště. Pro ochranu větracích otvorů proti dešti vyrábí firma EKOM řadu typů protidešťových žaluzií, které se osazují na venkovní stranu větracích otvorů.

Specifikace

  • Různé rozměry

  • S kotvami i bez kotev

Dokumentace

Rozměrové tabulky
Technické podmínky PDF